תווי תקן למזגני פמילי

מזגני פמילי בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי

לכלל המזגנים תווי תקן מהמחמירים בעולם המצוינים מטה.